Akciju sabiedrība
“Publisko aktīvu pārvaldītājs
Possessor (Privatizācijas aģentūra)”

Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Possessor veic tai deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu – valsts īpašuma objektu un valsts zemesgabalu privatizāciju likumā “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” un Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktās kompetences ietvaros.

Tāpat, ievērojot Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumus Nr.1106 "Zemes izpirkuma (pirkuma) līguma noslēgšanas kārtība", zemes reformas ietvaros Possessor slēdz zemes izpirkuma (pirkuma) līgumus ar bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem, ja atjaunotā vai piešķirtā līdzvērtīgā zemesgabala platība ir lielāka par to zemes platību, uz kuru atjaunojamas īpašuma tiesības, un tā pārsniedz zemes kadastrālajā uzmērīšanā pieļaujamās nesaistes robežas.

Vienlaikus, Possessor uztur valsts zemesgabalu un valsts īpašuma objektu ierosinājumu reģistrus:

  • valsts zemesgabalu privatizācijas ierosinājumu reģistrs ir pieejams ŠEIT;
  • valsts īpašuma objektu privatizācijas ierosinājumu reģistrs ir pieejams ŠEIT.
 
Open