Akciju sabiedrība
“Publisko aktīvu pārvaldītājs
Possessor (Privatizācijas aģentūra)”

Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

DOKUMENTU ORIĢINĀLU ATVASINĀJUMU IZGATAVOŠANA

Possessor lietās esošo dokumentu oriģinālu atvasinājumu (dublikātu, kopiju, izrakstu un norakstu) izgatavošana un izsniegšana ir maksas pakalpojums, kas noteikti atbilstoši Possessor 2013.gada 10.decembra valdes lēmumam Nr.176/1175 “Par Possessor informācijas sniegšanas maksas pakalpojumiem”.

Lai saņemtu dokumenta oriģināla atvasinājumu:

  • Possessor jāiesniedz rakstveida iesniegums, aizpildot veidlapu (veidlapa fiziskām personām, veidlapa juridiskām personām). Mutvārdu iesniegumu Possessor darbinieki noformē rakstveidā, un iesniedzējs to paraksta.
  • Possessor veic pakalpojuma kopējās cenas aprēķinu par dokumenta oriģināla atvasinājuma izgatavošanu un izsniedz iesniedzējam rēķinu.
  • Lai saņemtu dokumenta oriģināla atvasinājumu, jāveic naudas pārskaitījums uz Possessor kontu.
  • Possessor dokumentu izsniedz, kad iesniedzējs ir iesniedzis maksājuma uzdevuma kopiju ar bankas atzīmi par samaksas veikšanu. Juridiskas personas var iesniegt Possessor garantijas vēstuli par veikto pakalpojumu samaksu.

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOMĀŠANAS UN IZNOMĀŠANAS KĀRTĪBAS

Ar Possessor valdes 2017.gada 20.jūlija lēmumu Nr.76/764 apstiprināta Possessor nekustamā īpašuma nomāšanas kārtība, kas nosaka, kā Possessor nomā citai personai piederošu nekustamo īpašumu vai tā daļas (telpas), ja tas nepieciešams savas darbības nodrošināšanai un Sabiedrības īpašumā nav atbilstoša nekustamā īpašuma.

Possessor nekustamā īpašuma iznomāšanas kārtība, kas apstiprināta ar Possessor valdes 2018.gada 1.novembra lēmumu Nr.119/1110, savukārt, nosaka, kā Possessor iznomā tās īpašumā esošo nekustamo īpašumu vai tā daļas (telpas).

 
Open