Akciju sabiedrība
“Publisko aktīvu pārvaldītājs
Possessor (Privatizācijas aģentūra)”

Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Ar Ministru kabineta 2009.gada 29.maija rīkojumu Nr.353 “Par Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras likvidāciju” Possessor no 2009.gada 1.jūlija tika nodotas saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” veicamās valsts īpašumā esošo un valstij piekritīgo dzīvojamo māju (dzīvokļu īpašumu) privatizācijas un pārvaldīšanas funkcijas.

Saskaņā ar minēto Ministru kabineta rīkojumu Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) 9.panta 1.3 daļā noteiktajos gadījumos (ja dzīvojamā māja vai dzīvokļu īpašums atrodas Sabiedrības valdījumā) Possessor tāpat tika nodotas valsts īpašumā esošo un valstij piekritīgo dzīvojamo māju, to domājamo daļu vai dzīvokļu īpašumu atsavināšanas organizēšanas funkcijas.

Deleģētā valsts pārvaldes uzdevuma - dzīvojamo māju un dzīvokļu īpašumu privatizācija, atsavināšana un pārvaldīšana izpildes ietvaros Possessor ir definēts pienākums:

  • nodot privatizētās dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanā un apsaimniekošanā;
  • pārvaldīt tās valdījumā esošās valsts dzīvojamās mājas un to daļas līdz šo dzīvojamo māju un to daļu nodošanai dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanā un apsaimniekošanā;
  • nodot valsts dzīvojamās mājās esošos neprivatizētos dzīvokļus, mākslinieku darbnīcas, neapdzīvojamās telpas un neprivatizētās valsts dzīvojamās mājas pašvaldībām;
  • koordinēt valsts dzīvojamo māju un to daļu nodošanu pašvaldībām;
  • sniegt bezmaksas konsultācijas fiziskām personām dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas organizēšanas jautājumos pēc to privatizācijas.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar mūsu speciālistiem.

 
Open