Akciju sabiedrība
“Publisko aktīvu pārvaldītājs
Possessor (Privatizācijas aģentūra)”

Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA

Possessor dibināts 1994.gada 22.aprīlī kā bezpeļņas organizācija, valsts akciju sabiedrība "Privatizācijas aģentūra". 2004.gada 1.novembrī Possessor juridiskais statuss mainījās. Pildot Komerclikuma normas, Possessor kļuva par valsts akciju sabiedrību un tika ierakstīta komercreģistrā. 2019.gada 3.jūnijā VAS "Privatizācijas aģentūra" nosaukums tika mainīts uz akciju sabiedrība “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor (Privatizācijas aģentūra)”. 

Saskaņā ar statūtiem un NACE klasifikatoru Possessor veic šādu komercdarbību: operācijas ar nekustamo īpašumu (68), konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (70.22), operācijas ar vērtspapīriem (66.12), fondu pārvaldīšana (66.30), vispārējo valsts dienestu darbība (84.11).

VALSTS LĪDZDALĪBA UN VISPĀRĒJAIS STRATĒĢISKAIS MĒRĶIS

Ministru kabineta 2017.gada 6.jūnija sēdē tika atbalstīta valsts līdzdalības saglabāšana Possessor, kā arī tika noteikts tās vispārējais stratēģiskais mērķis - nodrošināt profesionālu valsts kapitāla daļu un problemātisko aktīvu pārvaldību, kā arī Possessor turējumā esošo aktīvu, kas nav nepieciešami valsts funkciju īstenošanai, atsavināšanu un privatizāciju.

BIZNESA VIRZIENI

Zemesgabali un nekustamā īpašuma objekti
Dzīvojamās mājas un dzīvokļu īpašumi
❸ Kapitāla daļas un problemātiskie aktīvi
Līgumu kontrole
❺ Privatizācijas sertifikāti

ĪPAŠUMA STRUKTŪRA

Possessor īpašnieks ir Latvijas Republika, tās 100% akciju turētājs ir Ekonomikas ministrija, bet valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir ekonomikas ministrs.

OrgChart

 
Open